Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Karty informacyjne o środowisku - Nowa Wieś, Łążek

2019-01-11 13:33:03
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kozielsk II, Osowa, gmina Kuczbork-Osada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-12-12 10:46:47
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kozielsk II, Osowa, gmina Kuczbork-Osada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2018-12-05 13:19:25
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie miejscowości Nowa Wieś i Łążek gmina Kuczbork- Osada

2018-08-22 14:20:43
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie miejscowości Nowa Wieś i Łążek gmina Kuczbork- Osada

2018-08-22 14:19:01
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kuczbork-Osada oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych

2018-08-01 08:01:08
ZMIANA S T U D I U M UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KUCZBORK-OSADA - projekt

2018-07-18 17:16:06
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuczbork-Osada oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

2018-07-18 17:13:50
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuczbork-Osada

2018-07-18 17:12:12
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kuczbork-Osada oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych - Gościszka 1, Zielona 3

2017-11-29 09:51:51