Zadania dofinansowane z UE w ramach PROW 2007 - 2013  

 

                                                                                                   

 

ZREALIZOWANE

W maju 2015 roku zostało zakończone zadanie pn.: „Rewitalizacja parku wiejskiego w m. Kuczbork -Osada w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Kuczbork – Osada informuje, że w dniu 28 listopada 2014 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja parku wiejskiego w m. Kuczbork -Osada w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 – 2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ZREALIZOWANE

 

W dniu 13 listopada 2014 roku zostało zakończone zadanie pn.:"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m.  Kuczbork - Wieś  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Teren rekreacyjny w Kuczborku – Wsi został  wyposażony w elementy małej architektury: altany, ławki parkowe, kosze na śmieci, wiaty grillowe, grill zewnętrzny. Wybudowano boisko do piłki plażowej oraz usytuowano stół do gry w tenisa stołowego. Teren nad stawem wyposażono w mostki ogrodowe i drewniane pomosty. Cały obszar zagospodarowano ciągami komunikacyjnymi (chodniki) wraz z parkowymi latarniami oświetleniowymi. Wzbogacono istniejącą zieleń o nowe nasadzenia drzew i krzewów. 

Ostatecznie prace budowlane zakończyły się jesienią 2014 roku, natomiast w lutym 2015 roku wpłynęły środki finansowe UE.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 232 086,25 złotych, w tym dofinansowanie z UE – 150 900,00 złotych.

 

 

   

(foto z czerwca 2015)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZREALIZOWANE

W dniu 28 sierpnia 2014 roku zostało zakończone zadanie pn.: „Budowa trybun sportowych wraz z budową parkingów i chodników na stadionie sportowym w Kuczborku- Osadzie  realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Kuczbork – Osada informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej w m. Zielona Gmina Kuczbork – Osada – Etap II cz. II ” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Kuczbork – Osada informuje, że w dniu 11 czerwca 2014 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m.  Kuczbork - Wieś  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Kuczbork – Osada informuje, że w dniu 20 grudnia 2013 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn.: Budowa trybun sportowych wraz z budową parkingów i chodników na stadionie sportowym w Kuczborku- Osadzie  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZREALIZOWANE

W dniu 26 listopada 2013 roku zostało zakończone zadanie pn.: „Urządzenie stadionu sportowego (budowa budynku socjalno-gospodarczego) w Kuczborku - Osadzie'  realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Kuczbork – Osada informuje, że w dniu 16 listopada 2012 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej  w m. Zielona Gmina Kuczbork – Osada – Etap II cz. I ” w ramach 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Kuczbork – Osada informuje, że w dniu 9 października 2012 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn.: Urządzenie stadionu sportowego (budowa budynku socjalno-gospodarczego) w Kuczborku - Osadzie  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZREALIZOWANE

W dniu 12 czerwca 2012 roku zostało zakończone zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Chojnowo  realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Kuczbork – Osada informuje, że w dniu 22 czerwca 2011 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Chojnowo  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZREALIZOWANE

W grudniu 2010 roku zostało zakończone zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej - etap I oraz stacji uzdatniania wody w m. Zielona Gmina Kuczbork – Osada ” realizowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Kuczbork – Osada informuje, że w dniu 1 czerwca 2010 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej - etap I oraz stacji uzdatniania wody w m. Zielona Gmina Kuczbork – Osada ” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Kuczbork – Osada informuje, że w dniu 22 października 2009 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn.: Utworzenie centrum kulturalnego w Kuczborku - Wsi" w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

 

Załączniki

Pozyskiwanie srodkow z UE w ramach PROW 2007-2013.docx

Data: 2017-04-12 13:29:39 Rozmiar: 25.29k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 1965
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Świątek
Osoba odpowiedzialna za informację : Świątek Ilona
Czas wytworzenia: 2011-06-06 10:35:35
Czas publikacji: 2017-04-12 13:29:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak