Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Kuczbork-Osada

2017-05-19 12:07:41
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

2017-04-13 10:25:44
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 24 marca 2017r w sprawie: ustalenia zasad opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli, dla który ch organem prowadzącym jest Gmina Kuczbork-Osada na rok szkolny 2017/2018.

2017-04-13 10:21:10
ZARZĄDZENIE NR 8/2017 WÓJTA GMINY W KUCZBORKU-OSADZIE z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania formularzy ścisłego zarachowania do wydania dowodów osobistych

2017-04-13 10:17:57
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury

2017-04-13 10:14:22
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Kuczbork Osada z dnia 01.03.2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kuczborku - Osadzie

2017-04-13 09:51:15
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

2017-04-13 09:43:07
ZARZĄDZENIE NR 4/2017 WÓJTA GMINY KUCZBORK-OSADA z dnia 19.01.2017 w sprawie wysokości poniesionych w 2016 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego

2017-02-21 12:07:31
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 5 stycznia 2017 roku W sprawie: zwrotu kosztów zakupu okularów (soczewek) korygujących wzrok do pracy na stanowiska wyposażonych w monitory ekranowe.

2017-02-21 12:04:26
Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

2017-02-21 11:58:28