Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 22 czerwca 2018r w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Dyrektora Zespołu Placówke Oświatowych im. Adama Mickieiwcza w Kuczborku-Osadzie

2018-07-20 12:26:01
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 9 lipca 2018r w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

2018-07-20 12:23:28
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 9 lipca 2018r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

2018-07-20 12:22:17
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 29 czerwca 2018r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

2018-07-20 12:20:55
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 15 czerwca 2018r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

2018-07-20 12:17:03
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 11 czerwca 2018r w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących programu "Dobry start"

2018-07-20 12:15:41
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 11 czerwca 2018r w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących programu "Dobry start"

2018-07-20 12:13:50
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 18 maja 2018r w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014-2020, pn. "Zasługujesz na więcej. Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork-Osada",

2018-07-20 12:11:22
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 18 maja 2018r w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014-2020, pn. "Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii"

2018-07-20 12:08:18
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 18 maja 2018r w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na stanowisku obsługi kasowej w Urzędzie Gminy w Kuczborku-Osadzie

2018-07-20 12:04:46